Preeschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice.

Forfatter
Masoumi, D.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.
År
2015

Formål

Studien søker å belyse hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) brukes og integreres i barnehager. Det er primært materielle teknologier som undersøkes.

 

Resultat

Studien viser at barnehagelærerne bruker og forholder seg til IKT på fem ulike måter. De bruker IKT for å (1) berike og forandre eksisterende rammeplaner og praksiser, (2) forbedre barnas språkferdigheter og redusere den språklige avstanden for innvandrerbarn, (3) holde barna opptatt og (4) kommunisere og dokumentere barnehagens praksiser og hverdag. I tillegg oppgir de at IKT (5) ikke er viktig i barnehagens praksiser.

Design

Undersøkelsen bygger på 15 besøk over en periode på tre uker i tre svenske barnehager (preschools). Besøkene varte i fire–åtte timer. Barnehagene varierer med hensyn til pedagogisk retning, størrelse og ressurser. Datainnsamlingen består av deltakende observasjoner av 4–5-åringer, bilder og seks ustrukturerte intervjuer med barnehagelærere (preschool teachers). Dataene er analysert med hensyn til måter å handle på: (a) barnehagelæreres handlinger, (b) nøkkelintervensjoner ved bruk av teknologi samt (c) teknologifremmende pedagogiske praksiser. Dette ble etterfulgt av en ny analyse og koding av dataene for å generere kategorier, temaer og mønstre i bruken av IKT. Avslutningsvis ble dataene delt inn i fem tematiske kategorier.

 

Referanser

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.

Oppdragsgiver

Uoplyst