Essays on schooling, gender, and parental leave.

Forfatter
Johansson, E.-A.
Kilde
Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.
År
2009

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvorvidt barnehageintervensjoner styrker de språklige ferdighetene hos svenske barn med en annen etnisk bakgrunn enn svensk, og hvorvidt intervensjonene kan redusere forskjellen i språklige ferdigheter mellom svenske barn og svenske barn med en annen etnisk bakgrunn.

Resultat

Det kan se ut som at svenske barn med innvandrerbakgrunn som har gått i barnehage, har bedre språklig kompetanse enn barn som ikke har gått i barnehage. Studien viser at hvert år i barnehage minsker kløften mellom innvandrere og innfødte med 10 prosent, og fem år reduserer dermed avstanden med 50 prosent. Dette tyder på at barnepass i barnehage er et viktig verktøy for å minske språklige utviklingsforskjeller mellom barn med en annen etnisk bakgrunn enn svensk og etnisk svenske barn.

Design

Studien er en retrospektiv kohortstudie. Data om barn født i 1967, 1972, 1977 og 1982 ble sammenlignet med data fra det svenske utdanningsregistret, svensk statistikk og flergenerasjonsregisteret. Deskriptive statistiske beregninger med lineære regresjons- og progresjonsmodeller inngår i analysen.

Referanser

Johansson, E.-A. (2009). Essays on schooling, gender, and parental leave. Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.

Oppdragsgiver

Studien er en avhandling fra Universitetet i Uppsala.