Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på professionalisering.

Forfatter
Berntsson, P.
Kilde
Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.
År
2006

Formål

Avhandlingen undersøkte den svenske fagforeningen Lärarförbundets strategier for å forholde seg til det faktum at læreryrket er dominert av kvinner. Det ble undersøkt hvilke strategier fagforeningen benytter for å høyne statusen på førskolelærernes arbeid og faglige kompetanse. Målet er delvis å sammenligne faget og førskolelærernes egen oppfatning av statusstyrkende strategier, og delvis å undersøke hvorvidt strategiene kan tenkes å bidra til å holde fast ved eller forandre den verdidiskrimineringen som kvinnedominerte yrkesgrupper er rammet av.

Resultat

Analysen viser at en overveiende del av førskolelærerne mener at fagforeningens strategier styrker deres arbeid og faglige kompetanse. Samtidig opplever førskolelærerne at fagforeningen ikke prioriterer de sakene som førskolelærerne oppfatter som viktige for profesjonens status, for eksempel førskolelærernes mål om å fremme like oppvekstvilkår, arbeid med utvikling og omsorg og deres emosjonelle og sosiale kompetanse. Disse sakene knyttes ofte til kvinnelige verdier, og når fagforeningen ikke prioriterer dem, kan det bidra til å bevare kjønnsdiskrimineringen av pedagogikkfaget. Det blir understreket at førskolelærere ikke må oppfattes som en homogen gruppe, men at de har forskjellige holdninger, for eksempel avhengig av hvilke områder de arbeider med, hvilke yrkesgrupper de arbeider sammen med, den enkeltes utdanningsbakgrunn, alder osv.

Design

Datagrunnlaget består av 265 førskolelæreres svar på spørreskjemaer samt tre intervjuer med representanter for fagforeningen. I tillegg er aktuelle dokumenter blitt gjennomgått.

Referanser

Berntsson, P. (2006). Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på professionalisering. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.