Val – omröstning – styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och iscensättande av barns inflytande i förskolan

Forfatter
Peterson, C.
År
2020

Formål

Studien gransker og analyserer diskurser rundt barns innflytelse i politiske styringsdokumenter, og hvordan disse diskursene rekontekstualiseres og realiseres i barnehagens virksomhet. I tillegg undersøker forskeren hvordan denne pedagogiske praksisen påvirker iscenesettelsen av barnas innflytelse.

Resultat

I de politiske styringsdokumentene relateres barns deltakelse til at de skal være aktive, autonome og ansvarlige. Resultatene fra feltstudiene viser at voksenstyrt organisering av barns medvirkning omfatter mye regulering. I aktiviteter der barna skulle få velge selv, ble valgene styrt av bestemte valgmuligheter samt barnas oppførsel. Når barna skulle få muligheten til å delta gjennom stemmegivning, var dette vanskelig å forstå for barna. Forskerne mener dette skyldes barnehagelærernes manglende evne til å forklare prinsippene blant stemmegivning. Barna forstod for eksempel ikke at de kun hadde én stemme hver og hva konsekvensene av flertallsavstemning var.

Design

Datamaterialet består av observasjoner i to svenske barnehager med barn mellom to og fem år i løpet av en periode på ett år. I tillegg har forskeren analysert politiske styringsdokumenter på både nasjonalt og transnasjonalt nivå.

Referanser

Peterson, C. (2020). «Val – omröstning – styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och iscensättande av barns inflytande i förskolan». Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.

Oppdragsgiver

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Sverige