Video Recording as a Method for Swedish Preschool Teachers to Analyze Multilingual Strategies

Forfatter
Norling, M.
År
2020

Formål

Studien utforsker hvordan barnehagelærere kan bruke videoopptak til å analysere læringsaktiviteter for å støtte flerspråklige barn i språkutviklingen deres. Forskningsspørsmålet er: Hvilken kunnskap og didaktiske strategier må utvikles for å støtte flerspråklige barn i deres språkutvikling?

Resultat

Resultatene viser at barnehagelærerne bruker didaktiske strategier som er relatert til flerspråklige barns interesser, strategier som støtter barnas myndiggjøring og strategier som utfordrer barnas lese- og skriveprosesser. Forskeren mener at slike videopptak er en god metode når barnehagelærere skal analysere flerspråklige strategier.

Design

Studien bruker aksjonsforskning som metode der barnehagelærerne brukte videoopptak fra egne læringsaktiviteter i barnehagen som de deretter analyserte. Datamaterialet består av 15 barnehagelæreres 75 nedskrevne refleksjoner relatert til aktivitetene, samt støtte fra analyseverktøyet Social Language Enviroment-Domain (SLE-D).

Referanser

Norling, M. (2020). “Video Recording as a Method for Swedish Preschool Teachers to Analyze Multilingual Strategies”. World Journal of Educational Research, 7(1):109-129.