Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills

Forfatter
Hagen, Å. M.
Kilde
Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.
År
2018

Formål

Formålet med studiet var at finde ud af, hvilke sproglige aktiviteter norske børn deltager i i børnehaven, og at undersøge, hvilke af disse aktiviteter der prædikerede en forbedring af børns sprogforståelse. De to forskningsspørgsmål er: 1) Hvilke typer af lærerrapporterede sprogaktiviteter er tilgængelige i børnehaver i dag? 2) Hvordan er disse aktiviteter forbundet med børnenes sprogforståelse?

Resultat

Lærerne rapporterede om en række forskellige sprogaktiviteter, fra uformel sprogstimulering i hverdagssituationer til mere eksplicitte sproglige aktiviteter som f.eks. højtlæsning, sproglege, træning af ordforråd og førskolegrupper. Daglig højtlæsning prædikerede en signifikant bedring i børnenes sprogforståelse.

Design

Udvalget bestod af 134 norske børnehavebørn, der tidligere havde scoret lavt i ordforrådstests. Børnene blev testet for sprogforståelse to gange, første gang da de var mellem 4 og 5 år gamle, og anden gang da de var mellem 5 og 6 år gamle og skulle starte i skole. Derudover blev børnenes pædagoger interviewet om, hvilke sprogaktiviteter børnene havde deltaget i i løbet af børnehaveåret.

Referencer

Hagen, Å. M. (2018). "Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills". Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.

Opdragsgiver

Forskningsrådet, Norge