Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H.
Kilde
Rapport. Børne- og Socialministeriet.
År
2019

Formål

Rapporten præsenterer resultaterne fra forskningsprojektet Vi lærer sprog i vuggestuen og i dagplejen. Projektet var rettet mod de yngste børn i 13 danske kommuner og introducerede forskellige tiltag for styrkelse af læringsmiljøet og den pædagogiske praksis i dagtilbuddene for bedre at støtte børnenes sprog, matematiske forståelse og eksekutive funktioner. De forskellige tiltag omfattede både dagtilbuddets ansatte (basisindsats) og forældre (intensiv forældreinvolvering). Rapporten besvarer fem forskningsspørgsmål: 1) Er børnenes sprog, matematiske forståelse og eksekutive udvikling styrket? 2) I hvilket omfang er det generelle læringsmiljø i dagtilbuddene styrket? 3) Hvordan er basisindsatsen implementeret, og hvilke forhold har betydning for implementeringen? 4) I hvilket omfang har intensiv forældreinvolvering styrket børnenes læring ud over det potentielle udbytte af basisindsatsen? 5) I hvilket omfang er intensiv forældreinvolvering implementeret, og hvilke forhold har betydning for implementeringen?

Resultat

Resultaterne viser, at basisindsatsen styrkede både børnenes sprogudvikling, talforståelse og empati. Basisindsatsen havde en signifikant positiv effekt på børnenes ordforråd og talforståelse. Børnene i tiltagsgrupperne fik mellem ni og 44 % ekstra læring inden for disse områder sammenlignet med børnene i kontrolgruppen. Køn, alder, etnicitet eller sociale forhold i hjemmet havde ikke betydning for børnenes udbytte. Analysen viser også, at jo flere aktiviteter barnet deltog i, jo bedre blev barnets sproglige kompetencer og talforståelse. Også anden gang, børnene deltog (anden periode), blev sproget forbedret. Arbejdet med tiltaget styrkede den pædagogiske praksis i dagtilbuddene og personalet oplevede arbejdet som positivt. Resultaterne fra forældreinvolveringen viste, at jo mere forældrene deltog i tiltaget, desto større blev effekten for børnenes kompetencer. I de tilfælde, hvor forældrene deltog fuldt ud i alle aktiviteter, var effekterne væsentligt større end effekterne af basisindsatsen. Der var også en systematisk tendens til, at børn med ikke-dansk oprindelse opnåede større effekter på sproglige komponenter, når forældrene deltog aktivt.                                 

Design

Omkring 3.000 børn (3.000 børn i projektets første periode og 2.400 børn i den anden periode) fra 257 dagtilbud deltog i projektets to perioder fra 2016 til 2018. Gennem lodtrækning (et randomiseret kontrolleret forsøg) blev dagtilbuddene fordelt på tre forskellige grupper, hvor gruppe 1 fungerede som kontrolgruppe, gruppe 2 modtog basisindsats i begge periode, mens gruppe 3 modtog basisindsats i første periode og basisindsats samt intensiv forældreinvolvering i den anden periode. Basisindsatsen bestod af en temabaseret indsats over 20 uger, hvor personalet fik redskaber til at skabe støttende og engagerende læringsmiljøer for at styrke børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den intensive forældreinvolvering var målrettet mod forældre til børn med svag sprogkompetence. Effekterne på børnenes sprog, matematiske forståelse, eksekutive funktioner og socioemotionelle kompetencer blev undersøgt ved at sammenligne børnenes score i de forskellige grupper før og efter tiltagene.

Referencer

Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H. (2019). «Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste.». Rapport. Børne- og Socialministeriet.

Opdragsgiver

Børne- og Socialministeriet, Danmark