Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold

Författare
Ejbye-Ernst N., Moss B., Stokholm D., Larssen B., Præstholm S., Frøkjær T. (2019)
År
2019

Syfte

Center for Børn og Natur vill med projektet ”Kom med ud” stötta och utveckla pedagogers användning av naturen i danska förskolor. Som bakgrund till denna kunskapsöversikt togs en större kartläggning av den nuvarande användningen av naturen i danska förskolor fram. Kunskapsöversikten ska förmedla kunskap om betydelsen och användningen av naturen för barn i åldern 0–6 år med särskilt fokus på kunskap om barnens vistelse i förskolan. Frågeställning: Vilken kunskap finns om naturens betydelse för små barns (0–6 år) trivsel, utveckling, lärande och utbildning i nordisk forskning?

Resultat

Slutsatsen av litteraturgenomgången var att förskolor medvetet och systematiskt bidrar till att ge allt fler barn tillgång till gröna miljöer. Forskningen visade att pedagogiskt arbete i naturmiljöer främjade barns trivsel, utveckling, lärande och utbildning. 

Design

Forskarna genomförde en systematisk litteratursökning i flera databaser för att ta fram en överblick över forskningsområdet. Av 1 095 sökresultat i databaserna inkluderades 32 artiklar i kunskapsöversikten. 

Referenser

Ejbye-Ernst, N., Moss, B., Stokholm, D., Larssen, B., Præstholm, S. & Frøkjær, T. (2019). «Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold». Nødebo: Center for Børn og Natur & VIA University College.

Uppdragsgivare

Nordea-fonden, Danmark