Immediate and Delayed Effects of Invented Writing Intervention in Preschool

Författare
Hofslundsengen, H., Hagtvet, B. E., & Gustafsson, J.
Källor
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29(7), 1473-1495.
År
2016
ISBN
29255308

Syfte

Studien undersöker effekten av ett tioveckorsförsök med skrivträning i förskolan för femåringar. Intresset är inriktat mot barnens fonemiska uppmärksamhet, stavning och läsning.

Resultat

Barnen som var med på utbildningen fick bättre resultat än kontrollgruppen i testerna efter utbildningen. De var bättre på att stava svåra ord, de var mer fonemiskt uppmärksamma, stavade bättre i allmänhet och läste bättre än kontrollgruppen i testet direkt efter utbildningen. Effekten fanns kvar efter ett halvår i skolan men skillnaden var inte lika tydlig.

Design

Tolv förskolor med 105 femåriga barn deltog i undersökningen. Barnen på förskolorna delades upp i två grupper – en träningsgrupp och en kontrollgrupp. Träningsgruppen innehöll 40 barn som fick skrivundervisning. Kontrollgruppen bestod av 65 barn som deltog i den ordinarie verksamheten.

Undervisningen var inriktad på skrivande som en utforskande aktivitet både enskilt och i grupper. Barnen fick i uppgift att undersöka förhållandet mellan ljud och skrift genom att skriva ljuden. Undervisningen pågick i tjugo minuter per gång och man hade fyra tillfällen i veckan under tio veckor. Undervisningen genomfördes av barnens förskollärare och deras praktikanter och förskollärarna övervakade det hela.

Man testade barnens kunskaper före och efter projektet – fonemisk uppmärksamhet, stavning och läsning. Testerna genomfördes före utbildningen, direkt efter utbildningen åtta veckor före skolstart, och efter ett halvår i första klass.

Referenser

Hofslundsengen, H., Hagtvet, B. E., & Gustafsson, J. (2016). Immediate and Delayed Effects of Invented Writing Intervention in Preschool. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal 29(7), 1473-1495.

Uppdragsgivare

Sogn og Fjordane University College