Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan.

Författare
Petersen, P.
Källor
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur barn använder surfplattor på svenska förskolor och hur surfplattorna kan användas för kommunikation på minoritetsspråk.

 

Resultat

Surfplattor ger pedagogiska möjligheter som kan underlätta för barnen att etablera sig i ett föränderligt samhälle. Hur barnen beter sig med surfplattan beror på vilka möjligheter de får av de andra barnen och på plattans möjligheter. Barnen är särskilt aktiva när de möts av kommunikationssignaler med ljud, bild och fysiska åtbörder. Ett exempel är Skype vars multimodala möjligheter kan stärka barnens förmåga att kommunicera på minoritetsspråk.

Design

Materialet består av inspelningar av bild, ljud och skärmbilder. Det visar vad barnen ser på skärmen och hur de samtidigt rör sig och kommunicerar. Materialet samlades in i två kommuner som deltog i ett projekt med pekplattor i förskolan. I studien deltog 103 barn och 18 förskollärare.

Referenser

Petersen, P. (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift