The role of artefacts during transition into the peer group: 1-to 3-year-old children’s perspective on transition between the home and the pre-school in Sweden.

Författare
Simonsson, M.
Källor
International Journal of Transitions in Childhood 8, 14-24.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur små barn skapar sina första relationer med jämnåriga barn på förskolan, och hur de hanterar inskolningen och övergången från hemmet till förskolan. Intresset är inriktat på hur barnen använder föremål som cyklar och leksaker i samspelet med jämnåriga barn och förskolemiljön.

Resultat

De nya barnen är aktiva när de kommer till förskolan, de tar omedelbart kontakt med jämnåriga och skapar relationer. Föremålen är viktiga i samspelet mellan barnen. De använder dem på olika sätt för att hantera problem på förskolan, exempelvis för att förhandla om sittplatser, skapa relationer och definiera normer i samspelet.

 

Design

Materialet består av videofilmer av en pojke på 1,5 år och en flicka på tre år, barnen filmades under två veckor var. Dessutom gjorde författaren fältanteckningar och samtalade med personalen. Förskolan där barnen gick valdes för att den skolade in flera barn samtidigt. Författaren analyserar videosekvenserna för att se hur nya barn använder föremål för att ta kontakt med och samspela med andra barn, och hur de medverkar i pågående aktiviteter. Dessutom funderar författaren kring begreppen kunskap, makt och subjektivitet.

Referenser

Simonsson, M. (2015). The role of artefacts during transition into the peer group: 1-to 3-year-old children’s perspective on transition between the home and the pre-school in Sweden. International Journal of Transitions in Childhood 8, 14-24.

Uppdragsgivare

Undersökningen fick ekonomiskt stöd av Linköpings universitet.