Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments.

Författare
Storli, R.
Sandseter, E.B.H.
Källor
Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur vanligt det är med fysiska lekar som barnen själva sätter igång, t.ex. kull, jaga, hålla fast och brottas, och vilka skillnader det finns mellan lekarna. Intresset är inriktat på 3–5-åringars lek på förskolan, exempelvis skillnader mellan flickors och pojkars lek och hur förskollärare stoppar eller hindrar deras lekar inomhus och utomhus.

Resultat

Det behövs mer kunskap om olika sorters lekar och deras fördelar för att man ska kunna säkra barnens möjlighet att leka lite vildare lekar. Fri lek inomhus och utomhus är en stor del av förskolans verksamhet. Det är en tydlig skillnad mellan könen för alla typer av rollekar, t.ex. superhjältelekar, familjelekar, låtsasslagsmål, tjuv och polis, och sjukhus. Förskollärarna tillåter mer rollekar utomhus.

Förbjuder förskollärarna slagsmålslekar hindrar det särskilt pojkarnas möjligheter att uttrycka sig och få sin vilja fram. Hindrar man olika jaga-och-fånga-lekar stänger det flickorna ute från mer fysiska lekar

Design

Materialet består av svar på en enkät från 357 förskollärare. Frågorna gäller förskollärarnas yrkesbakgrund och leken på förskolan: hur vanliga rollekar är, regler för lekar och förskollärarnas styrning, och deras förhållande till hårda fysiska lekar. Materialet analyserades statistiskt.

Referenser

Storli, R. & Sandseter, E.B.H. (2015). Preschool teachers’ perceptions of children's roughand-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments. Early Child Development and Care 185(11-12), 1995-2009.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift