The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries.

Författare
Van Laere, K.
Peeters, J.
Vandenbroeck, M.
Källor
European Journal of Education 47(4), 527-541.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilken roll assistenter och medhjälpare inom förskolan har i 15 olika europeiska länder, samt att relatera deras roll till den aktuella debatten om kvaliteten inom förskolan. Studien ger en översikt av profilerna för assistenter och medhjälpare inom förskolan i de 15 deltagande länderna.

Resultat

Resultaten av studien visar att i 13 av de 15 deltagande länderna är assistenternas/medhjälparnas främsta uppgift att stödja pedagogerna i deras arbete. Det finns stora variationer i hur stor del av personalen som utgörs av assistenter och medhjälpare. I allmänhet omfattas deras ansvarsområden inte av policydokument eller statliga föreskrifter, till skillnad från pedagogernas arbetsuppgifter och ansvarsområden. Sverige är ett av fem länder som har särskilda kompetenskrav vid anställning av medhjälpare. I de två skandinaviska länderna (Danmark och Sverige) har pedagogerna en särskild socialpedagogisk roll som berör både inlärnings- och omsorgsdimensioner. I studien dras slutsatsen att danska och svenska medhjälpare har en socialpedagogisk roll genom att de arbetar tillsammans med och under överinseende av de danska och svenska pedagogerna. I Danmark, Sverige och Slovenien är medhjälparna anslutna till facket och har egna nationella anställningsavtal och detta skiljer sig från medhjälpare i de andra deltagande länderna. I Danmark och Sverige är medhjälparna organiserade i facket för hälso- och sjukvårdspersonal.

Design

Totalt bidrog 20 lokala experter från de 15 deltagande länderna med information i studien. Dessa lokala experter bidrog med data och information om de officiella kompetenskraven för assistenter och medhjälpare och andra statliga bestämmelser som var relevanta för projektet.

Referenser

Van Laere, K., Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2012). The Education and Care Divide: the role of the early childhood workforce in 15 European countries. European Journal of Education 47(4), 527-541.

Uppdragsgivare

Studien är en del av CoRe-studien (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care) som genomförs på uppdrag av generaldirektoratet för utbildning och kultur vid Europeiska kommissionen.