Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

Forfatter
Rostedt, J.
Kilde
Linköping universitet
År
2019

Formål

Denne avhandlingen fokuserer på planlegging i den svenske førskolen. Målet er å beskrive og analysere førskolelærerens autentiske planlegging av barns første møte med matematikk. Studien tar for seg forholdet mellom lærerens intensjon og refleksjon med matematikkundervisningen. Grunnlaget for studien er at det fins lite forskning på planlegging av barns første møte med matematikk. Målene med studien er å undersøke: (a) hvilke intensjoner synliggjør at førskolelærerne har deres nåværende førskolebarns første møte med matematikk i fokus? (b) hvilke refleksjoner gjør førskolelærerne over barnas matematiske evner?

Resultat

Resultatene viser at førskolelærere planlegger barnas første møte med matematikk ved å reflektere over barnas utgangspunkt i planleggingsprosessen. Det er dermed en kobling mellom intensjon og refleksjon. Resultatene viser også at førskolelærerne hadde satt sammen en egen planleggingsmodell, men modellen var ikke basert på konkrete mål for læringen. Det konkluderes med at man må utvikle et egnet språk innen matematikkdidaktikk.

Design

Gjennom feltarbeid og deltagende observasjon ble det samlet inn data fra den svenske førskolen. Det ble brukt tre kriterier for å identifisere deltakende førskoler: (1) førskolelæreren måtte ha kompetanse innen matematikk, (2) pedagogene måtte jobbe sammen i én arbeidsgruppe, (3) minst en av deltagerne måtte være førskolelærer. Feltarbeidet bestod av autentiske planleggingssamtaler hvor forskeren deltok som observatør. Med autentisk menes situasjoner som ville oppstått uavhengig av forskerens tilstedeværelse.

Referanser

Rostedt, J. (2019). «Förskollärare planerar barns möten med matematik: Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv». Licentiateavhandling. Linköping universitet.