Debugging in Programming as a Multimodal Practice in Early Childhood Education Settings

Forfatter
Heikkilä, M., Mannila, L.
Kilde
Multimodal Technologies and Interaction, 2(42):1-19.
År
2018

Formål

Formålet med studien er å utdype hvordan programmering kan bli forstått som et nytt undervisningsområde i barnehager, med fokus spesifikt på feilsøking som en av fasene involvert i å lære programmering.  Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn: Hvordan kan feilsøking som en del av undervisning og læring av programmering ble forstått som multimodal læring?

Resultat

Funnene fra studien viser at programmering i barnehagen fokuserer på lekbasert læring hvor barna bruker fantasien mens de utvikler sine problemløsningsevner. Barna viste interesse i programmeringsaktiviteter og utviste både tålmodighet og villighet til å følge lærerens instruksjoner.

Barna kommuniserte og samarbeidet mens de løste ulike problemer sammen, de forklarte tankegangen sin til hverandre og trakk konklusjoner. Hvem som initierte og drev problemløsningsprosessen fremover, varierte og kunne være lærerstyrt, styrt av barna, eller en kombinasjon. Dette tyder ifølge forfatterne på at barna kan forstå hvordan programmene fungerer, analysere problemet og finne løsninger.

Gjennom analysen finner forfatterne tre praktiske observasjoner for programmeringsundervisning i barnehagen: (1) kommunikasjonen som foregår, er multimodal og setter derfor ikke språk i sentrum for kommunikasjon og læring, (2) flere programmeringsrelaterte praksiser og konsepter kan bli brukt og beskrevet i barnehager, (3) for at barna skal kunne finne egne feil og dermed øve på logisk tenkning, er det viktig at læreren ikke griper inn for tidlig når de innser at programmet ikke fungerer.

Design

Studien ble gjennomført ved en avdeling ved en barnehage i en mellomstor svensk kommune. Denne avdeling ble valgt fordi den hadde to barnehagelærere som var veldig interessert i å undervise i programmering.

Datamaterialet består av videoopptak av undervisning med barn og en lærer som deltar i programmeringsaktiviteter. Videomaterialet består av 25 programmeringsøkter med barnehagebarn i alderen 4-5 år. Barna deltar i opptakene i mindre grupper på 2-8 barn. Datamaterialet består av totalt rundt 30 timer med videoopptak.

Referanser

Heikkilä, M. & Mannila, L. (2018). “Debugging in Programming as a Multimodal Practice in Early Childhood Education Settings” Multimodal Technologies and Interaction, 2(42):1-19.