Med kroppen som illustration : Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar

Forfatter
Bergnell A.
Kilde
Akademisk avhandling. Göteborgs Universitet.
År
2019

Formål

Formålet med denne avhandlingen er å bidra til forståelsen av barnehagen, naturvitenskap og illustrasjoner i barnehagevitenskapen. Formålet er å undersøke (a) hvordan modaliteter kombineres gjennom referanser til kroppen eller hvordan kroppen selv blir tatt i bruk for å forklare naturvitenskapelige konsepter og fenomener i barnehagen og (b) hvordan barna håndterer, utforsker, diskuterer og snakker om naturvitenskap når de tilnærmer seg multimodalt illustrert naturvitenskapelig materiale i aktivitetene som er gjenstand for studien.

Resultat

Resultatene indikerer at multimodale illustrasjoner kan være kompliserte for denne målgruppen. Forskerne fant at vansker økte, heller enn å minke, av at ulike modaliteter og elementer ofte var kombinert på en intrikat måte i en enkelt illustrasjon, antagelig med hensikt om å kombinere undervisning med underholdning. 

Ut fra de fire studiene ble det tydelig at, til tross for at naturvitenskap barnehagekonteksten ofte blir lagt fram som «utforskingslæring», så er det viktig å utfordre antagelsen om at barn kan lære seg komplisert innhold uten støtte. Denne avhandlingen viser den avgjørende rollen som læreren spiller når det gjelder å konkretisere abstrakte naturvitenskapelige fenomener for små barn. En bevisst introduksjon av kroppsbaserte elementer i multimodale illustrasjoner kan være nyttige i slike situasjoner. Men selv ved innføringen av slike tilsynelatende transparente elementer, kan vi ikke ta tilfredsstillende meningsskaping for gitt.  

Design

Fire studier ble gjennomført, basert på empirisk begrunnede spørsmål med kulturhistoriske og multimodale perspektiv som teoretisk ramme. Deltakerne var eldre barnehagebarn (4–6 år) fra tre ulike grupper, samt lærerne deres og to vitensentergaider. Fokuset var spesielt rettet mot aktiviteter der voksne og barn brukte kroppene sine eller refererte til kroppene sine for å illustrere naturvitenskapelige konsepter. Det empiriske materialet for studien besto i hovedsak av videoopptak. Forskerne bruke en multimodal tilnærming i analysene av dette materialet.

Referanser

Bergnell A. (2019). "Med kroppen som illustration : Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar". Akademisk avhandling. Göteborgs Universitet.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige