Why Do Teachers Adopt or Resist a Pedagogical Idea for Teaching Science in Preschool

Forfatter
Areljung, S.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 27(3):238-253.
År
2019

Formål

Over hele verden blir det gjort tiltak med mål om å øke de eldste barnehagebarnas forståelse av naturfag (science). Forskning på profesjonsutvikling viser likevel at dersom slike tiltak skal ha varig effekt i praksisfeltet, må de føre med seg endringer i barnehagelærernes antagelser, selvtillit og kunnskaper. Som et tillegg til studier som viser «hvordan» lærere endrer seg, utforsker denne artikkelen «hvorfor» lærere tar til seg pedagogiske ideer om naturfagsundervisning i barnehagen.

Forskningsspørsmål: Hvorfor tilegner, eller frastøter, barnehagelærere seg en pedagogisk ide for naturfagsundervisning i barnehagen?

Resultat

Resultatene indikerer at barnehagelærerne tar til seg den pedagogiske ideen fordi den lar dem skille ut og bygge opp under naturfaglig innhold i hverdagen. Dette er noe de foretrekker fremfor måten de tidligere ha undervist i naturfag gjennom sporadiske eksperimenter. Videre viser resultatene at lærerne balanserer mellom flere ytre påvirkningskilder rundt hva som er god barnehagepedagogikk. Pedagogiske ideer som blir tatt i bruk, kjennetegnes av at de gjør denne balansegangen lettere fordi de er på linje med, og hjelper barnehagelæreren til å forstå, mange av disse ytre påvirkningskildene.

Design

Dette er en kvalitativ kasusstudie med en-til-en intervjuer med barnehagelærere som har implementert og utviklet pedagogiske ideer om naturfagsundervisning i barnehagen. Artikkelforfatteren analyserer intervjuene med utgangspunkt i Clarke og Hollingsworth sin modell for profesjonell vekst hos lærere.

Referanser

Areljung, S. (2019). "Why Do Teachers Adopt or Resist a Pedagogical Idea for Teaching Science in Preschool?". International Journal of Early Years Education, 27(3):238-253.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt